Loading...

Vitor Geromel

Ekonomİk Kalkınma ve İş birLİğİ Örgütü (OECD) Yolsuzlukla Mücadele BİRİMİ, Hukuk AnalİSTİ

EROL BİLECİK

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı, 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı