eligBu çalıştayda, yolsuzlukla mücadele ve şirket süreçlerinin şeffaflaştırılması başlıklı panelde, şirket hukuk müşavirleri ve uyum müdürlerinin görevleri sırasında karşılaşabilecekleri şirket çalışanlarının eylemlerinden doğan ihlalleri ne şekilde ele alabilecekleri, çalışanların kanuni düzenlemelerin yanı sıra şirket prosedür ve kurallarına uyum sağlamalarında etkili yöntemlerin neler olduğu, hukuka uyum eğitimlerinde çalışanlara en etkili nasıl ulaşılabileceğinin yolları tartışılacak.

Tartışma esnasında aşağıda hususlara da değinilecek:

  • Etkin bir yolsuzlukla mücadele programının şirketler için neden hayati önem taşıdığı,
  • Şirket içi hukuka uyum programları,
  • Yolsuzlukla mücadelede uyum programlarının uygulanmasında hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği,
  • Yolsuzlukla mücadelede risklerin en aza indirgenmesi, çalışanlara verilebilecek şirket içi eğitimlerin ve çalışanları yolsuzlukla mücadele konusunda bilinçlendirmenin önemi,
  • Şirketlerin uyum sürecinde yapması gerekenler ve bu süreçten nasıl etkilendikleri,
  • Beyaz yakalı usulsüzlükleri, olası nedenleri ve alınabilecek tedbirler,
  • Üçüncü kişilerle yürütülen iş ilişkilerinde sağlanması gereken şirket içi kontroller, müşterini tanı prensibi ve uygulamasına ilişkin örnekler,
  • Yolsuzlukla mücadele ve iç soruşturmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği,
  • İç soruşturma neticesinde atılabilecek olası adımlar,
  • Konunun Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ve United Kingdom Bribery Act (UKBA) kapsamında incelenmesi.