Sinan%20Çamlık3Deneyimi ve Uzmanlık Alanı

  • Sinan Çamlık, KPMG Risk Yönetimi Danışmanlığı bünyesindeki Suistimal Önleme ve İnceleme Servisi’nde Müdür olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak suistimal inceleme projelerinde ekip liderliği yapan Çamlık, ayrıca suistimal yönetim politikalarının oluşturulması, suistimal risk değerlendirmeleri, işletmelerin karşılaştığı suistimal vakalarının yönetilmesine ilişkin olarak rol ve sorumlulukların oluşturulması, suistimal farkındalık eğitimlerinin organizasyonu, işletmelerdeki etik ilkelerin değerlendirilmesi ve etik kodlarının oluşturulması, etik hatlarının kurulması ve yönetilmesi, suistimal tespitine ve önlenmesine yönelik iç kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi konularında hizmet veren profesyonel ekibin yönetiminden sorumludur.
  • Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) konularındaki çeşitli projelerde görev alan Çamlık bununla birlikte çok sayıda suistimal incelemesinde ekip lideri olarak görev yapmıştır. Bu doğrultuda görev aldığı projelerde işletmelerin süreçlerindeki kontrol zayıflıklarının tespit edilmesi ve önem derecesi yüksek risk fonksiyonlarının etkinliğinin sistematik yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi aşamalarında adli/hukuksal teknikler kullanmış ve söz konusu süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.

Profesyonel ve Sektörel Tecrübesi

  • Sinan Çamlık, daha önce Deloitte bünyesinde Suistimal Önleme ve İnceleme Kıdemli Danışmanı olarak çalışmış ve bundan önce Citibank ve farklı 2 yerel bankada Müfettiş olarak görev yapmıştır.
  • Kariyeri süresince birçok operasyonel bankacılık süreci, risk yönetimi ve finansal etkinlik değerlendirme projesi ile kara paranın aklanmasının önlenmesi, ABD ve Türkiye yasal düzenlemelerine uyum süreçlerine yönelik denetim gerçekleştiren Çamlık, aynı zamanda suistimal ve personel usulsüzlüklerine yönelik olarak çok sayıda soruşturmada görev almıştır. Çamlık, etik değerlere ve diğer kanun ile iç yönetmeliklere uyumun izlenmesi ve aykırılıkların tespit edilmesine yönelik suistimal incelemeleri gerçekleştirmiş, şirketlerdeki operasyonel süreçlerin sonuçlarını değerlendirerek kurumların süreçlerine yönelik beklenti ve fayda analizleri konularında çalışmıştır. Bununla birlikte Çamlık, müşteri, çalışan ve diğer paydaşlardan ulaşan ihbarların yönetimi ve ihbara neden olan süreçlerdeki kontrol eksikliklerinin tespit edilmesi, iyileştirmeye yönelik aksiyon planlarının oluşturulması, risklerin minimum seviyelere indirilmesi amacıyla alınan aksiyonların izlenmesi ve kontrol süreçlerinin oluşturulması konularında deneyim sahibidir.
  • Çamlık, şirketlerde etik kültürün oluşturulmasına yönelik çalıştayların düzenlenmesi ve eğitimlerin verilmesi, suistimal farkındalık, suistimal inceleme, soruşturma teknikleri, konularında bir çok eğitim vermiştir.