Mehmet Durmaz Zirve 2016

PROF. DR. MEHMET DURMAN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

1961 yılında Bursa’nın M. Kemalpaşa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlayarak, 1978 yılında girdiği İ.T.Ü Kimya-Metalurji Fakültesi’nden 1982 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. 1984 yılında MEB yurtdışı doktora bursunun kazanarak gittiği İngiltere ‘de, 1989 yılında Birmingham-Aston Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı ve 1989-90 yılları arasında aynı üniversitede, araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1990 yılında Yardımcı Doçent olarak İ.T.Ü Sakarya Mühendislik Fakültesi ‘ne öğretim üyesi olarak atandı ve 1992 yılında Doçent ünvanını aldı. 1993-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde Doçent öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1996 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü’ne Profesör olarak atanan, Prof. Dr. Mehmet Durman, 1997-1998 yıllarında Sakarya Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1998-2001 yıllarında Rektör Yardımcılığı, 1999-2003 yıllarında Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve 2002-2010 yılları arasında Rektörlük görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Durman, Bologna Süreci ile ilgili olarak başta kalite güvencesi ve ulusal yeterlilikler çerçevesi konuları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası komisyon ve çalışma gruplarında yürütücü ve üye olarak görevlerde bulunmuş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. Bunlar arasında, Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Başkanlığı, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Komisyon üyeliği ve Çalışma Grubu Yürütücülüğü görevleri ile KalDer Kalite Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.

Eylül 2015 tarihinde İstanbul BİLGİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği öğretim üyeliği ve Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mehmet DURMAN’ın, 39′i yurtdışı olmak üzere toplam 79 adet makale, konferans-sempozyum bildirisi ve proje raporu bulunmaktadır. Profesör Durman’ın Science Citation Index’de yer alan yayınlarına toplam 273 atıf yapılmıştır.