Bilindiği üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilk taslağının yayımlanmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra geçtiğimiz sene Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yürürlüğe girmiştir. Kanun, verilerin işlenmesini yasaklamamakla birlikte gerçek kişilere ait her türlü verinin işlenmesini birtakım sıkı kurallara bağlamaktadır. Kişisel veri kapsamına kişilerin adres bilgileri, telefon numaraları, görüntüleri ve daha da önemlisi sağlık bilgisi veya genetik ya da biometrik verileri gibi hassas verileri de girmektedir. Günümüzde verinin küresel ekonomideki yeri, bu açıdan kurumlar açısından belki de en önemli hammadde olduğuna yönelik son yıllarda sıklıkla dile getirilmeye başlanan değerlendirmeler ve dolayısıyla verinin günlük yaşamımızda tuttuğu yer de göz önüne alındığında, kişisel verinin her bir kurum ve kişi açısından önemi daha da iyi görülebilecektir. Bu nedenle de kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve üçüncü kişilerle paylaşılması konularını düzenleyen Kanun’un, kurumların iş yapış modellerini ve davranış biçimlerini ciddi derecede etkilemesi kaçınılmazdır.

 

Kanun ile birlikte hayatımıza yeni bir bağımsız idari kurum olarak giren Kişisel Verilerin Korunması Kurumu da halihazırda Kanun ile ilgili ikincil düzenlemeleri yapmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki ay ve hatta yıllarda da kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çalışmalarının gündemden düşmeyeceği söylenebilir. Paralel oturumda da kişisel verinin günümüzdeki önemi, Kanun’un getirdiği temel kurallar, Kurum’un çıkarmış olduğu veya daha sonradan çıkarmayı planladığı ikincil düzenlemeler ile Kanun’un kurumların iş yapış modellerini ne şekilde etkileyeceği ve Kanun’a uyum sağlanması açısından alınması gereken en önemli tedbirlerin neler olduğuna değinilecektir. Bu anlamda Kanun’un şirketlerin çalışanları ile ilişkilerine nasıl uygulanacağı ve özellikle de son yıllarda sıklıkla karşılaşılmakta olan çalışanların da dahil olduğu iç denetimler ve soruşturma süreçlerine Kanun’un ne şekilde etki edeceği konuları da oturumda tartışılacaktır.