İç soruşturmalar, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin yoğunlaştığı ve buna bağlı olarak kurumsal hesap verebilirliğin arttığı bir dönemde, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının ve çalışanların kuruma bağlılığının kritik bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Şirketler genellikle yasalara veya şirket politikalarına ilişkin ortaya çıkan uyumsuzluk iddialarını araştırmak için iç soruşturmalar yaparlar. İç soruşturma sürecinin yürütülmesi, soruşturmaya neden olan uyumsuzluk iddiası ve taraflarına  bağlı olarak  farklı özellikler gösterebilmektedir. Soruşturmanın yapılma nedeninden ve içerdiği farklı özelliklerden bağımsız olarak, bir soruşturmanın etkinliği ve güvenilirliği o soruşturmanın zamanlı, doğru, adil, tarafsız ve titizlikle yapılmasına bağlıdır.

 

Rutin olmayan ve şirket için tehlike oluşturabilecek bir etik ve uyum ihlaline veya ihlal iddiasına, metodolojik ve yapılandırılmış bir cevap verilmesi kritik bir öneme sahiptir. Şirketlerin kurumsal değerleri ve itibarı ancak soruşturmaların hassas ve doğru şekilde yapılması ile korunabilir.  7. Uluslararası Etik Zirvesi 1. Paralel Oturumu’nda “Etkin Bir İç Soruşturmanın Temel Unsurları” konusunda; TEİD İç Soruşturmalar Çalışma Grubu üyeleri, Gün Partners Avukatlık Bürosu Yönetici Avukatı  Filiz Toprak Esin,  KPMG  Suistimal Önleme ve İnceleme Hizmetleri Müdürü Sinan Çamlık ve  Zorlu Holding İç Denetim İnceleme Müdürü Senem Dal bizlerle deneyimlerini paylaşıyor olacak.