Nikos Passas 1Nikos Passas, Northeastern Üniversitesi’nde Kriminoloji ve Cezai Adalet Profesörü ve Güvenlik ve Kamu Politikaları Enstitüsü Yardımcı Müdürüdür.

Ayrıca Basel Yönetim Enstitüsünde Misafir Öğretim Üyeliği Viyana Üniversitesi’nde; Kurumsal Yönetim ve İş Etiği için Yönetim ve İletişim Merkezi Uygulamalı Bilimler ’de Misafir Öğretim Üyeliği; Pekin Normal Üniversitesi’nde Ordinaryüs Misafir Öğretim Üyeliği; Case Western Reserve Hukuk Okulu’nda Finansal Bütünlük Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve Finansal Bütünlük Ordinaryüs Doktor ve Profesörlük; Uyum Kapasitesi ve Uluslararası Beceriler ’de (CCSI) BM Yaptırım Uygulama Yasal İnceleme Hizmetleri Başkanlık ve Hindistan Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Akademik Konseyinin Başkanlık görevlerindedir. 2017’de Tufts Üniversitesi Küresel Liderlik Enstitüsünden Dr. Jean Mayer Global Vatandaşlık Ödülünü almıştır.

 

Hukuk unvanı Atina Üniversitesi’nden (LL.B.), yüksek lisansı Paris Üniversitesi-Paris II (D.E.A.) lisans ve doktora derecesi Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndendir. Atina Barosu (Yunanistan) üyesidir. 6 dilde akıcı olarak konuşmaktadır ve klasik gitar çalar.

 

Yolsuzluk, yasadışı finansal / ticaret akışları, yaptırımlar, gayrı resmi fon transferleri, havale, terörizm, beyaz yaka suçları, mali düzenleme, organize suç ve uluslararası suçlar konusunda uzmanlaşmıştır. 14 dilde 220’den fazla makale, kitap bölümü, rapor ve kitap yayınlamıştır. Bir sonraki kitabının adı Trade-Based Financial Crime and Illicit Flows’dır.

 

United Nations Non-Proliferation Sanctions on Iran and North Korea (2016) kitabının yardımcı yazarıdır ve Informal Value Transfer Systems (IVTS) and Criminal Activities (2004), Legislative Guide for the Implementation of the UN Convention against Corruption, Legislative Guide for the Implementation of the UN Convention Against Transnational Organized Crime (2003), IVTS and Criminal Organizations (1999) yazarıdır ve Transnational Financial Crimes (2013), The United Nations Convention against Corruption as a Way of Life (2007), International Crimes (2003), It’s Legal but It Ain’t Right: Harmful Social Consequences of Legal Industries 2004); Upperworld and Underworld in Cross-Border Crime (2002); Transnational Crime (1999), The Future of Anomie Theory (1997), ve Organized Crime (1995) kitaplarının editörüdür. Ek olarak, United Nations Non-Proliferation Sanctions on Iran and North Korea: Practitioner’s Compliance Handbook (2015) kitabına katkıda bulunmuştur ve IMF için Gayri Resmi Havale Sistemlerinin Düzenlenmesi’ nin bir cildini düzenlemiştir, bir Dünya Bankası çalışması olan Güney Asya Bölgesi’ndeki Göçmen İşgücü Transferi’nin yardımcı yazarıdır, değerli taşlar ve metaller üzerine FinCEN için iki rapor yazmıştır ve terörizm finansı, tedarik etme dolandırıcılığı, yolsuzluk varlığı kurtarılması, yolsuzlukla mücadele yetkilileri üzerine olduğu gibi yönetim, kalkınma ve yolsuzluk uluslararası politika üzerine sayısız çalışmalar yapmıştır.

 

Suç, Yasa ve Sosyal Değişim adlı uluslararası derginin baş editörüdür ve çok sayıda dergide yardımcı editörlük yapmaktadır. Birleşmiş Milletlerin ASC irtibat kişisi olarak ve Amerikan Kriminoloji Derneği Uluslararası Bölümü Başkanı olarak hizmet etmiştir. Kendisi aynı zamanda Uluslararası Kriminoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet etmiştir.

 

Passas, yasa uygulayıcılara, istihbaratçılara ve özel sektör yetkililerine düzenleyici ve mali suç konularında eğitim sunmaktadır. Tüm kıtalarda araştırma enstitüleri ve devlet kurumları, Birleşik Devletler Ulusal Bilim Akademisi, Avrupa Birliği, Karayip FATF, Birleşmiş Milletler (ODC, Gelişim Programı, Güvenlik Konseyi vs.) diğer çok taraflı ve ikili kuruluşlar, Dünya Bankası, IMF, OSCE, OECD, Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) dâhil olmak üzere çeşitli organizasyonlar ve danışmanlık şirketleri ve özel güvenlik, finansal kuruşlar, hukuk firmalarına danışır ve mahkeme davalarında veya kamuya açık oturumlarda düzenli olarak uzman tanıklık yapar. UNODC ile yaptığı çalışma, UNCAC ile ilgili ulusal metinlerin yasal kütüphanesinin tasarımı ve başlatılması ile UNCAC inceleme mekanizması yazılımının ve kontrol listesinin içeriği ve tasarımını içerir.

 

Yayılma (silah vb.) / WMD finansmanı kontrolü üzerine bir Avrupa Birliği Komisyonu projesi için Ekip Lideri olarak görev yapmıştır. Mevcut projeleri yolsuzlukla mücadele yetkilileri, yolsuzlukla mücadele değerlendirmesinde performans göstergelerinin geliştirilmesi, birçok ülkede dürüstlük ve hesap verebilirlik, yolsuzluk ve ihale düzenlemesi, ticaretle oluşturulan finansal suç, nakit akımlarının nakit bazında düzenlenmesi mali kurumlar tarafından oluşturulan dilijans sebebiyle gelişim için IT kullanımı üzerine odaklanmaktadır. Tüm dünyadaki üniversitelere be eğitim kurumlarına ulaşmak için Uluslararası Barolar Birliği, Northeastern Üniversitesi, UNODC, OECD tarafından desteklenen yolsuzlukla mücadele dersleri ve materyalleri üzerine küresel çapta disiplinler arası bir akademik girişim kurmuş ve koordine etmiştir.   Etik ve Uyum Görevlileri Derneği (ECOA)’da Yolsuzluk Programı Yönetmenliği ve Queensland Üniversitesi, TC Beirne Hukuk Fakültesi’nde Ordinaryüs Misafir Öğretim Üyeliği, Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi’nde Kolektif Eylem, İş Etiği ve Uyum Konsorsiyum Üyeliği ve Ordinaryüs Açılış Öğretim Üyeliği, Tufts Üniversitesi Global Liderlik Enstitüsü’nde INSPIRE Öğretim Üyeliği yapmıştır.

 

Tufts Üniversitesi Küresel Liderlik Enstitüsü, Konsorsiyum Üyesi ve Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisinde Kolektif Eylem, İş Ahlakı ve Uyum Profesörü, Queensland Üniversitesi TC Beirne Hukuk Okulunda Değerli Ziyaretçi Vekili olarak INSPIRE Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ve Etik ve Uyum Görevlileri Derneği (ECOA) Yolsuzluk Programı Direktörü tarafından desteklenmektedir.