hgurerHüseyin Gürer, aralarında çokuluslu ve kamu sektörü kuruluşlarının da bulunduğu Deloitte Türkiye müşterilerinin Sermaye Piyasası Kurulu Standartları da dahil olmak üzere Türk ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulanarak denetlenmesi konusunda yirmibeş yıldan fazla deneyime sahiptir.

Sorumlu Proje Ortağı olarak çeşitli kamu ve özel sektör şirketlerinin denetlenmesi; banka, finansal kurum ve kuruluşlara mali danışmanlık hizmetlerinin sunulması konusundaki deneyiminin yanı sıra Türkiye’deki çok sayıdaki çokuluslu firmalara sunulan hizmetlerde de sorumlu ortak olarak yer almıştır.

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü lisans derecesi sahibi olan Hüseyin Gürer, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olan ve 1989 – 1990 yılları arasında 18 ay süre ile Deloitte Londra ofisinde denetçi olarak görev yapan Hüseyin Gürer, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

2007 yılından bu yana Deloitte Türkiye’de Yönetici Ortak – CEO olarak görev yapan Hüseyin Gürer, aynı zamanda Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Komite üyesidir.