franklincovey“Güven Ekonomisinin pratikteki etkisi, birçok ilişki ve etkileşimde – farkına bile varamadan – dosdoğru kazancımızdan ödediğimiz gizli bir düşük güven vergisidir.” Stephen M. R. Covey

Günümüz ekonomisinde gereksiz tekrarlar, bürokrasi, sahtecilik ve hızlı işgücü devri gibi güvene bağlı unsurlar kurumların karlılığını, özellikle azalan verimlilik, dağılan kaynaklar ve kaçırılan fırsatlar olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanısıra, müşterilerin markaya olan güven eksikliği, itibarı zedelemektedir.

“Güven: Ekonomideki Anahtar Etken” Çalıştayı;

– Liderlerin, güven oluşturmayı, çalışmalarının belirgin bir hedefi olarak tercih etmelerini sağlamayı,
– Kişisel tQ envanteri ile (Güven Katsayısı) liderlerin kendi güvenilirliklerine ilişkin algının ne olduğunu keşfetmelerini,
– Farkına varılmadan ödenen, gerçek ve ölçülebilir Güven vergisini kavramalarını sağlamayı,
– Gelişen ve artan güven ilişkileri sayesinde Güven vergisini, Güven kar payına dönüştürmeyi,
– Liderlerin, Güven dilini önemli bir kültürel araç olarak kullanmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.
Çalıştay sonunda her katılımcıya Kişisel tQ Envanteri erişim hakkı sağlanacaktır.