Güray Karacar Etik Zirvesi 2016GÜRAY KARACAR

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ , GENEL SEKRETERİ

2003 yılından bugüne Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri olarak görev alan Güray Karacar, Center for International Private Enterprise (CIPE) MENA Bölgesi Yürütme Kurulu Üyesi, Dünya Bankası Sivil Toplum Diyaloğu Danışmanı, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve International Corporate Governance Network (ICGN) ülke temsilcisidir. 2005 – 2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Program Koordinatörü olarak görev yaparak Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin tanıtımında rol almıştır.

Sermaye piyasası, aile şirketleri, ekonomi gazeteciliği, sivil toplum kuruluşları, futbol endüstrisi konularında rehber yayınlar hazırlanması ve uygulamayı destekleyici araçların faydaya sunulmasının yanı sıra kurumsal yönetim anlayışının geniş bir çerçevede tanıtılması için Anadolu şehirlerinde ve İstanbul merkezli olarak seminer, konferans ve eğitimler düzenlemektedir. Yazarı olduğu ve katkıda bulunduğu yayınlar arasında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi (2010), Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Rehberi (2010), Nedir Bu Kurumsal Yönetim? (2005), Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014), Ekonomi Gazetecisi El Kitabı (2011),  Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası Araştırma Raporu (2005), Kurumsal Yönetim Algı Araştırması (2015), Türkiye – Pakistan – İran İş Ortamı ve Özelleştirmeler Karşılaştırma Raporu (2013) TUSIAD Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu (2013) bulunmaktadır.