Filiz Yavuz Diren – Genel Müdür, Philip Morris Sabancı

Philip Morris/ Sabancı’nın ilk kadın Genel Müdürü olan Filiz Yavuz Diren, Philip Morris International’ın dünyadaki üst düzey kadın yöneticileri arasında bulunuyor. Türkiye’de kurduğu dijital ticari model ile globalde ki iş modelinin dönüşümüne öncülük ederken, kurduğu sistem, ticari operasyonlarda verimlilik ve etkinlik sağlayarak 150 bin bakkal esnafının dijitalleşmesini sağladı. Start-up’larla iş birlikteliklerini önceleyen Diren, Türkiye’deki start-up ekosisteminin desteklenmesine yönelik projeler yürüttü. Tarımsal kalkınma için ihraç edilebilir tarımsal ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve tarımda dijitalleşme için çalışmalarda bulundu.

Philip Morris/Sabancı’da 20 yılın üstünde kariyere sahip olan Diren; Satış, Stratejik Planlama, Kurumsal İlişkiler ve Finans Departman’larında da görev aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Diren, ABD’de University of Hartford’dan da MBA derecesine sahip.

Sivil Toplum Örgütleri’nde etkin görevler üstlenen Diren; TAİK ve Tütün Sanayicileri Derneğinde yönetim kurullarında olup, iş hayatında kadını ve çeşitliliği destekleyen Catalyst Avrupa Bölgesi Danışma Kurulu’nda ve Türkiye’nin önde gelen iş derneklerinde de aktif rol oynuyor.