Fikret Sebilcioğlu – TEİD Yönetim Kurulu Üyesi, Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık Yönetici Ortak

Fikret Sebilcioğlu, Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık Firması’nın yönetici ortağıdır. Adli muhasebe, suistimal önleme ve inceleme, iç kontrol, iç denetim ve etik & uyum alanlarında 25 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Beyaz yaka suçları, varlıkların kötüye kullanılması, rüşvet, fatura komisyonları (kickback), finansal raporlama hileleri, Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act kanunlarına uyum ile karmaşık adli muhasebe alanlarında birçok hassas proje yönetmiştir. Ayrıca Fikret rüşvet ile mücadele programları, kurum içi inceleme programları ile etik ve uyum programlarına ilişkin projelerde yer almıştır. Fikret, Suistimal İnceleme Uzmanlığı (CFE), TRACE Rüşvetle Mücadele Uzmanlığı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafında verilen Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

Özyeğin Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda ders veren Fikret, ayrıca Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) ve Transparency International Türkiye’nin (Uluslararası Şeffaflık Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Türkiye’nin Danışma Kurulu üyesidir.