caferCafer Bakırhan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı Üniversite’de İşletme Yüksek Lisansını yaptıktan sonra, 1985 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda çalışma hayatına başlayan BAKIRHAN, sırasıyla KentBank Yatırım Bankacılığı Bölümü Koordinatörlüğü, Kent Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ve Danışmanlık faaliyetlerinin ardından 1999 yılında DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Haziran 2005 tarihinden itibaren DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Deniz Portföy A.Ş., Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tariş Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevine devam etmektedir.