esinBirçok şirket üretim maliyetlerini azaltabilmek, arz zincirlerini konsolide edebilmek, gelişmekte olan tüketim piyasalarına erişim sağlayabilmek, yeni yeteneklere, yeni teknoloji veya ürünlere ulaşabilmek amacıyla büyüme stratejileri kapsamında birleşme ve devralma veya ortak girişim kurulması işlemlerini tercih etmektedir. Bununla birlikte, bu işlemler riskleri de beraberinde getirmektedir.

Mevcut yasal düzenlemeler, özellikle, FCPA (Yabancı Yolsuzluk Kanunu), the UK Bribery Act (Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu) ve diğer yerel rüşvet ve yolsuzlukla mücadele düzenlemeleri, rüşvet verilmesini yasaklamaktadır. Bunun yanında, muhasebe düzenlemeleri ve uygulamaları, şirket defter ve kayıtlarının ticari iş ve işlemleri doğru bir şekilde yansıtmasını ve yeterli bir şirket içi kontrol mekanizması kurulmasını gerekli kılmaktadır.

Uyumluluk programlarının bulunmaması, aracılar ve acenteler aracılığıyla iş yapılması, kamu personelinin ağırlanması, sponsorluklar sunulması başlı başına risk taşımaktadır. Bu risk özellikle yolsuzluk hususunda şöhrete sahip bir ülkede iş yapılması halinde daha da artmaktadır. Yolsuzluk veya uyumsuzluk kültürü beraberinde hukuki sonuçları getirmekte ve ticari faaliyete veya malvarlığına ciddi zararlar verebilmektedir.