kpmgKPMG’nin 2013 yılında dünya genelinde incelediği suistimal vakaları şirket yönetimlerine yol gösterici niteliktedir. İşletmelerin suistimal riskine daha duyarlı olmalarına ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olmak amacıyla, fiili suistimal vakaları tüm ayrıntılarıyla incelenerek, tipik bir suistimalcinin profili çıkarılmıştır.

Bir Suistimalcinin Profili Raporu’nda KPMG’nin 78 ülkede incelediği 596 vakadaki suistimallere ilişkin bilgi ve veriler temel alınmıştır.

Birçok ülke ve sektördeki olayların analiz edildiği bu çalışma çok geniş kapsamlıdır.

Bu workshopta araştırma sonuçlarını KPMG Türkiye Suistimal Önleme ve İnceleme Bölümü Direktörü Çiğdem Gürer sunarken Av. Orçun Çetinkaya, bir vaka çalışmasıyla suistimalin sonuçları konusunda katılımcıları bilgilendirecektir.

İçerik:

  • Suistimal Üçgeni yeniden tanımlanıyor
  • Suistimalci profilleri: Fırsatçı/Avcı
  • Yaradılış ile yetiştirilme karşılaştırması
  • Suistimalcinin kişilik özellikleri
  • Suistimalin değişen yüzü
  • Siber alanda yaşananlar
  • Yolsuzluk kültürü
  • Türkiye verileri
  • Çözüm önerileri
  • Vaka çalışması