Gönenç Gürkaynak Etik Zirvesi 2016

GÖNENÇ GÜRKAYNAK

ELİG ORTAK AVUKAT BÜROSU, KURUCU VE YÖNETİCİ ORTAĞI

Avukat Gönenç Gürkaynak 65 hukukçusu ile İstanbul’da faaliyet gösteren ELİG Ortak Avukat Bürosu’nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Av. Gönenç Gürkaynak 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1998 yılında İstanbul Barosu’na katılmıştır. Harvard Üniversitesi’nde asistanlık yapmış ve aynı zamanda yüksek lisans derecesini de Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almış olan Av. Gönenç Gürkaynak, İstanbul, New York, Brüksel, İngiltere ve Galler barolarına kayıtlıdır. ELİG Ortak Avukat Bürosu’nu 2005 yılı başında kurmadan evvel Av. Gönenç Gürkaynak uluslararası bir hukuk bürosunun İstanbul, New York, Brüksel ve yine İstanbul ofislerinde 8 yıl avukatlık yapmıştır.

Av. Gönenç Gürkaynak, ELİG Ortak Avukat Bürosu’nun Düzenlemeye Konu Sektörler ve Şirket Hukuka Uyum Politikaları departmanının başıdır. Ana çalışma alanları rekabet hukuku, yolsuzlukla mücadele ve şirket içi usulsüzlükler, internet hukuku, ifade hürriyeti ve temel hak ve özgürlükler, şirket hukuka uyum projeleri, sözleşme hukuku, idare hukuku ve ticari davalar alanlarıdır. Kendisi ayrıca iki ayrı üniversitede hukuk ve ekonomi, rekabet hukuku ve Anglo-Amerikan hukuku konularında lisans ve lisansüstü seviyelerde ders vermektedir.

Biri “Türk Rekabet Hukuku Uygulaması için ‘Hukuk ve İktisat’ Perspektifinden ‘Amaç’ Tartışması” adlı Rekabet Kurumu tarafından yayınlanmış ve diğeri de “Anglo-Amerikan Hukukunun Temel Kurumları” adlı Legal Publishing tarafından yayınlanmış toplam iki kitabı ve muhtelif ulusal ve uluslararası yayınevlerinden yayınlanmış yüzü aşkın akademik makalesi ve ulusal ve uluslararası konferanslarda yaptığı iki yüze yakın konuşması vardır.