Arb. Av. Hakan Öztatar Etik Zirvesi 2016
AV. ARB. HAKAN ÖZTATAR

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKANI

Lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Hakan Öztatar, 2002 yılından 2011 yılına kadar Karaman, Baskil ve Finike Hakimliği yapmıştır. 2011’den 2013’e kadar Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nde Tetkik Hakimi olan Öztatar, halen 2013 yılından itibaren Arabuluculuk Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Öztatar, 15’i aşkın şehirde TESK ve TOBB bünyelerinde düzenlenen Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Konulu Farkındalık Artırma Seminerlerinde konuşmacı olarak yer almıştır. Yine arabuluculuk kapsamında ülkemizi temsilen İsveç, Avusturya ve İngiltere’de temaslarda bulunmuştur.

Öztatar, Adalet Akademisi’nde Hukuk Muhakemeleri Kanunu İkincil Düzenlemeleri (2011), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uygulamaları Dersleri (2012), Kalem Mevzuatı Dersleri (2011-2012-2013) ve Yargılama Giderleri ve Harçlar (2013) konularında ders vermiştir.

Dostane Çözüm Yöntemi olarak Arabuluculuk, Kanun Yararına Temyiz, Lisanslı Yediemin Depoları Hakkında Yönetmelik, Hukuk Mahkemelerinde Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik, Gider Avansı, Tanık Ücret, Bilirkişi, Hakem Ücret Tarifeleri, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu Yönetmeliği ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği, Öztatar’ın uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.

Öztatar ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğini hazırlayan ekipte yer almıştır.