Untitled-5Dr. Mehmet Ali DEMİRKAYA

1976 yılında doğdu. Orta öğrenimini Bahçelievler Lisesinde tamamladı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Denetim bölümünde yüksek lisans, aynı fakültenin Muhasebe ve Finansman bölümünde de doktorasını dereceyle tamamladı.

1999 yılında başladığı denetim kariyerinde, Dünya’nın en büyük denetim şirketlerinde çalışma ve yöneticilik yapma fırsatı buldu. 2012 yılında Aren Denetim ve Danışmalık şirketine kurucu ortak olarak denetim ve danışmanlık alanlarında hizmet vermeye başladı.

Üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, bununla birlikte SPK, BDDK, EPDK, KGK ve Hazine Müsteşarlığı düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren kurumlara denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Ticaret Kanunu, SPK, BDDK, Finans ve Kurumsal Yönetim mevzuatı konularında uzmandır.

Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Şirketlerde Yeniden Yapılanma, Finansal Tablolar Analizi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Hile Denetimi, İç Denetim, Bütçe ve Finansçı Olmayanlar için Finans konu başlıklarında yaklaşık 10.000 kişiye eğitim vermiştir. Bununla birlikte, birçok ulusal ve uluslararası konferans veya panelde kurumsal yönetim, finans, denetim ve mevzuat konularında konuşma gerçekleştirmiştir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) ve TÜSİAD “SPK Mevzuatı Çalışma Grubu” üyesidir. SMMM lisansı, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Denetim Yetki Belgesi, SPK ve KGK Bağımsız Denetim Lisanslarına sahiptir.

Bağımsız Denetim Derneği (BDD) ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) üyesidir.Kendisi İngilizce bilmektedir.