Endüstri 4.0 yarattığı teknolojik imkanlar, bu imkanlar çerçevesinde oluşan verilerin olağanüstü artışı ve bu artışın hızı, şirketlerin kendilerini ve yönetim şekillerini de tekrardan düşünmeye itti. Avrupa’da, özellikle son üç yılda satın alma, üretim, satış ya da lojistik konularında büyük yatırımlar yapılarak şirketler büyük bir değişimin içine girdiler. Bu değişimin altında müşteri mest etme, verimliliği arttırma, maliyetin azaltılması gibi her şirketin arzuladığı beklenti ve bununla gelen bir coşku yatıyor. Bunları frenleyen kurumsal araçlar yine uyum ve risk yönetimi mi olacak?

Uyum ve risk yönetimi, sürekli değişen uluslararası standartlar, dış kaynaklı normlar ve iç kaynaklı düzenlemeler üzerinden şirketlerin kurumsal yapı ve iş süreçlerini de değişimine zorluyor. Endüstri 4.0, büyük veri veya bulut bu değişimi nasıl etkiliyor? Şirketler, bu değişimi başarıyla gerçekleştirebilmek için hangi yetkinliklere sahip olmalılar? Global ya da bölgesel bazda hangi başarılı örnekler var?