“Cehennem başkalarıdır.” Ünlü varoluşçu filozof Jean-Paul Sartre’ın 1944 yılında söylediği bu özlü söz günümüzde hala yankılanmaya devam ederken, şirketler dünyasında da kendi anlamını buluyor. Son zamanlarda şirketlerin dışarıdan hizmet aldığı kişi ve kurumlar için kullanılan Üçüncü Taraf (Third Party) kavramı, iyi yönetilmemesi durumunda şirketlere cehennemi yaşatma potansiyeline sahip bir risk olarak karşımıza çıkıyor.

 

Günümüz Etik ve Uyum dünyasında şirketlerin en az şirket içinde Etik Kültür oluşturulması kadar üstünde durmaları gereken Üçüncü Taraf İlişkileri, uluslararası rüşvetle mücadele yasaları bakımından şirketlerin düzenlemelerinin zorunlu olduğu bir alan haline gelmiştir. Bu nedenle etkin bir Uyum Programının vazgeçilmez unsuru kabul edilen Üçüncü Taraf İlişkilerini interaktif bir şekilde tartışmak için sizleri “Yolsuzluk ve Suistimal Perspektifinden Üçüncü Taraf Riskleri” isimli paralel oturumuna bekliyoruz.