Av. Filiz Toprak Esin – TEİD Yönetim Kurulu Üyesi

Filiz Toprak Esin, 2006 yılında Gün + Partners’da çalışmaya başlamıştır. Halen şirketler, birleşme ve devralmalar, ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele ve rekabet çalışma alanlarında ortak avukat olarak çalışmaktadır.

Filiz Toprak Esin, ticari suçlar dahil, şirketlerin uyum süreçleri hakkında geniş deneyime sahiptir. Çeşitli büyük ve çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerine yolsuzlukla mücadele anlamında destek olmakta, uyum süreçlerine ilişkin önleyici tavsiyeler vermektedir. Aynı zamanda şirket yöneticileri hakkında açılan ticari suç ve yolsuzluğa ilişkin soruşturma ve davalarda müvekkilleri ilgili kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. Filiz Toprak Esin, aynı zamanda rekabet hukuku alanında, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra Rekabet Kurumu nezdindeki tüm süreçlerde ve Rekabet Kurulu’nun kararları hakkında idari yargılama aşamalarında müvekkilleri temsil etmektedir.

Filiz Toprak Esin, şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar bir şirketin günlük işlerinde ihtiyacı olabilecek her türlü ticaret hukuku ve sözleşme danışmanlığını sunmaktadır. Ayrıca Filiz Toprak Esin, çeşitli birleşme ve devralma işlemleriyle ilgilenmiş ve Türkiye’de yatırım yapan ve faaliyet gösteren çok sayıda çok uluslu şirkete hukuki destek vermiştir.