TUFANDA HAYATTA KALMAK

2000’li yıllar, küreselleşmenin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişmesiyle, iş süreçlerindeki verimliliğin ve kalitenin artmasına zemin hazırladı. Aynı dönem, bazı global şirketlerin, kimi zaman yüksek risk iştahı, kimi zaman yerel–kültürel uygulamalara boyun eğmesi ve kimi zaman da kazanç beklentisi ile evrensel iş etiği ilkelerinin dışına çıkan uygulamalarına sahne oldu.

21. yüzyıla geldiğimizde ise iş dünyasınında başarının tanımı değişti. Karın sadece ne kadar olduğu değil, nasıl elde edildiği, varlığın nasıl paylaşıldığı ve işin sürdürülebilir olup olmadığı da sorgulanır hale geldi.

Bir kelebeğin kanat çırpmasının dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırga oluşmasına neden olması misali, dünyanın önemli şirketlerinde yaşanabilecek etik bir fırtına, büyüyüp bulunduğu ülke hatta küresel ekonomiyi etkileyebilecek bir tufana dönüşmesine sebep olabiliyor.
"Sular Çekildikten Sonra"

Uluslararası Etik Zirvesi’nin 6. yılında, dünyaca ünlü şirketlerin yaşadıkları etik krizleri inceleyip iş dünyasının tecrübeli yöneticileri ile tufanda hayatta kalmak için neler yapılması gerektiğini irdeledik.

Etik krizlerin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra kriz sırasında liderlerin ve üst düzey yöneticilerin bu süreci yönetirken göz önünde bulundurmaları gereken hususlara değindik.

Etik krizi atlatan şirketler için ise güveni yeniden tesis etmek, itibarı tekrar kazanmak ve şirketi geleceğe güvenle taşımak için yapılması gerekenleri tartıştık.

 

13 Haziran 2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Çağdaş Sanatlar Müzesi

SUNUMLAR VE KONUŞMA NOTLARI

Açılış Konuşması

Selçuk Öncer

TEİD Yönetim Kurulu Başkanı

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Atilla Eriş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Keynote

Monty Raphael QC

Peters & Peters Kurucusu, Beyaz Yaka Suçları Uzmanı, Zirve Başkanı

Çalıştay 2

Arabuluculuk Sanatı:
Uyuşmazlık Çözüm Stratejinizi Sorgulayın
Sunum 1 Sunum 2

Ana Panel

Tufanda Hayatta Kalmak

Keynote

Salim Kadıbeşegil

REPMAN İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucusu

SAYILARLA 6. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ

  • Akademisyen
  • Profesyonel
  • Hissedar
  • Yönetici
  • Öğrenci
  • Basın
  • Online

Toplam 2316 Katılımcı

Zirve Programı

9:30 – 10:00 Kayıt & İkram 10:00 – 10:30

Açılış Konuşmaları Selçuk Öncer, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

10:30 – 11:00 Keynote

Monty Raphael QC Beyaz Yaka Suçları Uzmanı Peters&Peters, Zirve Başkanı

11:00 – 11:15 Kahve Arası

11:15 – 12:30 Paralel Oturumlar

Paralel Oturum 1 – Şirket Varlıklarının Kötüye Kullanılması ve Yolsuzluk Risklerine İlişkin Etkin Mücadele Yöntemleri

Fikret Sebilcioğlu – CFE, SMMM Cerebra Muhasebe Denetim Danışmanlık Yönetici Ortağı

Paralel Oturum 2 – Arabuluculuk Sanatı: Uyuşmazlık Çözüm Stratejinizi Sorgulayın

Av. Dr. M. Çağrı Bağatur Bağatur Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Arb. Hakan Öztatar Arabuluculuk Daire Başkanlığı Başkanı Av. Arb. Nihat Şimşek Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi

Paralel Oturum 3 – Güven, İtibar ve İletişim

Mustafa İlgün

İlgün Danışmanlık

Paralel Oturum 4 – Şirket Perspekti’nden Kişisel Verilerin Korunması

Ali Ilıcak
PWC Türkiye, Rekabet & Regülasyon Uzmanı, Direktör

Paralel Oturum 5 – 21. yy’ın Rekabetçi Ortamında Aile Şirketleri

Güray Karacar

TOFAŞ, Dış İlişkiler Müdürü

Orhan Turan

ODE Yalıtım A.Ş. , Yönetim Kurulu Başkanı – Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği

Konuk Konuşmacı – Ali Nasuh Mahruki

14:00 – 14:30 Keynote

Dominikus Golsong
Goodyear, Hukuk ve Uyumdan Sorumlu Başkan Yardımcısı

14:30 – 15:30 Panel : Spor Endüstrisinde Etik ve Uyum

Moderatör: Okan Demirkan , Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu, Ortak Tuğrul Akşar
Futbol Ekonomisti
Av. Dr. Ural Aküzüm

Galatasaray Spor Kulübü, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar
Value Partners Management Consulting, Türkiye Genel Müdürü, Yönetici Ortak

15:30 – 15:50 Kahve Arası ve Networking

15:50 – 17:10 Panel “Tufanda Hayatta Kalmak”

Moderatör: Tayfun Zaman , TEİD Genel Sekreteri Ali Rıza Ersoy
Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Yılmaz Argüden

ARGE Danışmanlık, Yönetim Kurulu Başkanı Babak Yektafar

Center for International Private Enterprise (CIPE) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Program Yöneticisi

Gönenç Gürkaynak
ELİG Ortak Avukatlık Bürosu, Kurucu Orta

17:10 – 17:30 Keynote “Sular Çekildikten Sonra…”

Salim Kadıbeşegil
REPMAN İtibar Araştırmaları Merkezi Kurucu

17:30 – 17:40 Kapanış Konuşması

Monty Raphael QC
Beyaz Yaka Suçları Uzmanı Peters&Peters, Zirve Başkanı

6. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARI